Mollen

19112010125

Uiterlijk:

– een mol is circa 12 tot 16 cm lang.
– het dier heeft een mooie zachte vacht, die haast altijd zwart is.
– het meest opvallende zijn de twee voorpoten, die naar buiten gedraaid staan.
– een mol kan zich met zo’n 8 km/h voortbewegen, zowel vooruit als achteruit.
– het dier kan heel goed veranderingen in temperatuur en vocht waarnemen.
– de oren zitten in de vacht verborgen. Gehoor en reuk zijn matig en het zicht is slecht.
– het territorium van een mol kan 300-400 m² bedragen.

Ontwikkeling:

– mollen hebben ieder een eigen territorium. Ze komen op hoofdgangen na niet in elkaars gangen.
– een uitzondering vormt de paringstijd (februari-maart). De mannetjes komen dan in de gangen van de vrouwtjes.
– de dracht duurt 4 – 5 weken, waarna 2 – 7 jongen geboren worden. In 3 weken zijn ze tot bijna volwassen gegroeid en is de vacht ontwikkeld.
– de jongen worden 4 – 5 weken gezoogd en blijven daarna nog 2 – 3 weken bij elkaar in het gangenstelsel van hun moeder.
– ongeveer begin juni verlaten de jongen hun moeder en zoeken een eigen territorium.

Leefwijze:

– de mol eet vooral wormen. Ook lust hij slakken en insectenlarven.
– de mol eet zo’n 100 wormen per dag en gaat 2 tot 3 keer per dag op zoek naar eten. De tijd dat ze dat doen, is afhankelijk van het seizoen.
– hoelang een mol vroet, is afhankelijk van het voedsel dat hij tegenkomt. Zijn er veel wormen, dan zal hij snel genoeg hebben en dus minder vroeten.
– als de grond droger wordt, gaan de wormen dieper de grond in. De mol zal dan ook dieper moeten graven om aan eten te komen.
– de mol houdt geen winterslaap. Wel wordt er soms een wintervoorraad aangelegd. De doorsnee van een gang is 4 a 5 cm. Gangen zitten op verschillende dieptes.
– bij de oppervlakkige gangen wordt de grond wat omhoog gedrukt, bij diepere gangen wordt de grond naar boven gewerkt waardoor molshopen ontstaan.
– de gangen staan met verticale gangen met elkaar in verbinding.

Bestrijding:

– mollen bestrijden met klemmen
– de mollengang wordt voorzichtig opengemaakt, zodat weinig of geen grond in de gang valt.
Na het plaatsen van onze professionele mollenklemmen worden de gaten afgedicht zodat er geen licht meer invalt,
anders wordt de aandacht van de mol gevestigd op de veranderde omstandigheden en zal de mol deze rit niet meer belopen, zodat de geplaatste klem geen resultaat oplevert.

Wat werkt niet?

– water in de mollengang laten lopen.
– glas of stenen in de gangen leggen.
– flessen in mollengangen plaatsen.
– een geluidsapparaat plaatsen.

Top