Houtworm bestrijding

Houtworm

Gewone houtwormkever
Uiterlijk:

– kever: 0,25-0,5 cm, donkerbruin, gewelfd halsschild.
– larve: tot 0,6 cm lengte, geelachtig wit en licht gekromd.

 Ontwikkeling:

– tast zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen.
– kevers in de zomer, uitvliegopeningen rond, 0,1-0,2 cm diameter.
– van ei tot volwassen dier: circa 3 jaar, wijfje legt 20-40 eitjes.

 Leefwijze:

– tast zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen. Ook boomstronken worden aangetast.
– in mei t/m augustus kunnen de kevers uit het hout tevoorschijn komen, ze gaan dan paren waarna de vrouwtjes de eitjes leggen.
– de uit de eitjes gekomen larven boren zich ter plaatse in het hout.
– uitvliegopening: cirkelvormig en 0,1-0,2 cm in diameter.
– boormeel: korrelig.

 Bestrijding:

– Alleen hout zonder verf- of laklaag kan behandeld worden.
– Bestrijden van houtaantastende insecten, zoals houtworm en boktor, kan worden uitgevoerd door middel van het behandelen van het aangetaste houtwerk met een toegelaten bestrijdingsmiddel.
– U krijgt 5 jaar garantie op de door ons behandelde delen.

Top