Diensten Hendrikx Ongediertebestrijding

Bedrijfshygiëne:

Hygiëne binnen uw bedrijf is van essentieel belang, in het bijzonder bedrijven of bedrijfsonderdelen waar gewerkt wordt met voedsel dienen aan steeds strenger wordende hygiënevoorschriften te voldoen.
Het kan voorkomen dat uw bedrijf overlast ondervindt van ongedierte.
Maar wanneer kunnen we spreken van ongedierte?
Voor ons is dat wanneer dieren of insecten voorkomen op plaatsen waar ze niet thuishoren of niet gewenst zijn. Die definitie kan dus in elke situatie verschillen.
Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld ratten, muizen, kakkerlakken, vlooien, vliegen, enzovoort.
Voor de één zal bestrijding om hygiënische redenen gewenst zijn, voor een ander omdat het te bestrijden ongedierte overlast en/of schade veroorzaakt aan bijvoorbeeld interieur, voorraad, kabelnetwerken, opstallen en uw imago.
Over welke bedrijfstak we het dan ook hebben, Hendrikx Ongediertebestrijding heeft voor ieder bedrijf een passend ongedierte preventieplan en een bestrijding op maat.

Insectenbestrijding:

De verscheidenheid aan insecten die schade of overlast kunnen veroorzaken is enorm.
Al deze verschillende soorten insecten vragen om een andere aanpak.
Wanneer het gaat om preventie of bestrijding moet namelijk, om doeltreffend te werk te gaan, rekening gehouden worden met de leefwijze van het betreffende insect.
De in Nederland voorkomende schadelijk/hinderlijke insecten kunnen we globaal indelen in twee groepen:

Kruipende insecten:

Deze worden bestreden door middel van het behandelen van de schuilplaatsen (naden en kieren) met een vloeibaar middel, een insecticidenpoeder of een lokaasgel. Bij een aantal soorten ( bijvoorbeeld vlooien of tapijtkevers) wordt de gehele vloeroppervlakte behandeld.

Vliegende insecten:

Deze worden bestreden door middel van:

–  Een oppervlaktebehandeling van wanden en plafonds
–  Een ruimtebehandeling (nevelen)
– Het inspuiten van de nestopening met poeder (wespen)
* Hiervoor geldt een seizoensgarantie, mocht het nest in hetzelfde jaar op dezelfde plaats terug komen, dan wordt dit kosteloos opnieuw behandeld.
–  Elektrische vliegenvangers.

Ratten- & muizenbestrijding:

Ratten en muizen zijn cultuurvolgers welke niet geaccepteerd worden in ons leefmilieu. Vandaar dat het voorkomen en bestrijden van ratten- en muizenplagen een hoge prioriteit heeft bij de overheid, particulier en het bedrijfsleven.
Als verspreiders van ziektes en veroorzakers van knaagschade is het dan ook zaak deze plaagdieren strikt onder controle te houden.
Hendrikx Ongediertebestrijding kan hiervoor een doeltreffend bestrijdingsplan opstellen en uitvoeren.

Mollenbestrijding:

Mollen zijn harde werkers. Het wekt bewondering als je ziet wat deze beestjes aan werk verzetten. Het vele werk dat ze verzetten, wordt alleen niet door iedereen zo positief gewaardeerd. Door de vele hopen wordt de grasmat ernstig beschadigd. Om dit probleem op te lossen zullen de mollen bestreden moeten worden.

Vogelwering:

Vogels kunnen kostbare lastposten blijken wanneer zij gebouwen en huizen bevuilen met schadelijke materiaal aantastende uitwerpselen, afval verspreiden of mensen lastigvallen.
Hun uitwerpselen kunnen bovendien mijten en bacteriën verspreiden. Sommige mensen voelen zich niet op hun gemak als grote groepen vogels zich ophouden rondom huizen en gebouwen.

Vogelwering is nuttig voor ieder huis of  gebouw, omdat regenpijpen, goten, ventilatiesystemen en schoorstenen geblokkeerd kunnen raken door uitwerpselen en nestelmateriaal. Uitwerpselen tasten bovendien daken en gevels aan, die hierdoor gevoelig worden voor waterschade. Het is bovendien nadelig voor uw bedrijfsimago als uw gebouw vervuild is met vogeluitwerpselen. Voor restaurants kan de aanwezigheid van vogels voor klanten een reden zijn om uw zaak voorbij te lopen. Wij kunnen voor u weringsmaatregelen uitvoeren zodat u geen hinder meer ondervind van vogels.

Top