Mieren

mier

Tuinmieren:

– De zwartbruine wegmier:
zwartbruine tot zwarte mieren, de koningin is donkerbruin. De mannelijke exemplaren zijn donker tot zwartbruin met glasheldere vleugels.
– De glanzende houtmier:
dit zijn glimmend zwarte mieren. De mannelijke exemplaren hebben gedeeltelijk bruin berookte vleugels.
deze mier ruikt sterk aromatisch, vooral als men ze tussen de vingers fijn wrijft.

Uiterlijk:

– werksters zijn 0,3-0,4 cm lang, alleen de glanzende houtmier is meestal iets forser tot circa 0,5 cm, antennes zijn altijd geknikt.
– koninginnen zijn gevleugeld, groter dan de werksters, mannetjes zijn ook gevleugeld maar kleiner dan de werksters.

 Ontwikkeling:

– kolonie is ’s winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt.
– eiafzetting: voorjaar en zomer, de “bruidsvlucht” is in de zomer.
– werksters leven soms 2 à 3 jaar.

 Leefwijze:

– tuinmieren eten andere insecten en zoetigheid.
– ze verzamelen honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen.
– nesten bevinden zich vooral buiten, maar de werksters komen in woningen terecht op zoek naar zoetigheid.

 Wering:

– voor mieren aantrekkelijke producten onbereikbaar opbergen.
– afdichten van naden en kieren.
– open stootvoegen afdichten met fijnmazig gaas.

 Bestrijding:

– buitenshuis kan men de mieren chemisch laten bestrijden en binnenshuis door middel van lokaasdoosjes of het uitzetten van geldruppels.

Faraomieren:

farao

– werksters 0,2 – 0,3 cm, bruingeel met een iets donkerder achterlijf.
– koninginnen 0,4 – 0,5 cm, bruingeel met een donker gekleurde kop.
– zijn alleseters, voornamelijk vleeswaren.
– ze bouwen hun nesten bij warmtebronnen, achter tegels en betimmeringen, in keukens, meterkasten etc.
– faraomieren zijn zeer hinderlijk in privé-keukens; in professionele keukens zeer ongewenst.
– komen ook wel voor in ziekenhuizen. Ze kunnen bacteriën overbrengen. Ook komen ze op wonden af en kunnen onder gips kruipen.

Wering:

– levensmiddelen in goed afgesloten voorraadbussen bewaren.

 Bestrijding:

– dit moet nauwgezet door een bestrijdingstechnicus uitgevoerd worden door middel van een lokaasmethode.
– door het verspuiten van insecticiden zijn faraomieren niet te bestrijden.

Top